ANECO MEGLER FORSIKRINGER FOR NÆRINGSLIVET

Skadeforsikringer

Tingskade-, ansvars-, transport-, avbruddsforsikring m.m.

Pensjonsforsikringer

Ytelsespensjon, innskuddspensjon, obligatorisk tjenestepensjon, kollektive og individuelle løsninger m.m.

Personforsikringer

Gruppeliv, ulykke, yrkesskade, sykelønn, helseforsikringer m.m..

Vi tilbyr disse tjenestene

Risiko og behovsanalyse

 • Hvilken risiko har virksomheten
 • Hvordan kan disse administreres
 • Forsikring?
 • Egenandeler (Stop loss)
 • RISK MANAGEMENT rapporter

Anbudshåndtering

 • Anbefale forsikringstekniske løsninger og hvilke alternativer som finnes
 • Produsere anbudsgrunnlag
 • Innhente tilbud
 • Fremlegge anbudsresultat
 • Foreta plassering

Portføljeansvar

 • Utføre service/daglig rådgivning
 • Informasjon
 • Registrere endringer hos forsikrede som påvirker forsikringsbehovet/risiko
 • Skadeforebyggende rådgivning
 • Skadeforebyggende arbeid
 • Skadeservice

Fakta om ANECO Forsikringsmegling AS

 • Etablert 1999
 • Gode kundereferanser
 • Senior medarbeidere med lang erfaring fra forsikring
 • 100% kundefokus
 • Effektive rutiner
 • Optimale løsninger

Kontakt oss i dag »